Pozovite nas: +381 63 444 188

Obezbedite idealno vozilo za Vas ili Vašu firmu

Vršimo usluge dugoročnog najma.

Dugoročni najam

Pojam “dugoročni najam” predstavlja ugovorni odnos između zakupca/korisnika vozila i zakupodavca/pravnog vlasnika i/ili korisnika lizinga u period trajanja od minimum 3 meseca u kome zakupodavac daje zakupcu na upotrebu vozilo, a zakupac se obavezuje da će za to plaćati određenu mesečnu nadoknadu/zakupninu u skladu sa unapred definisanim planom otplate.

Ugovorom o zakupu se unapred ne predviđa otkup vozila na kraju isteka ugovora. Osnov ugovornog odnosa je korišćenje predmeta zakupa, a ne vlasništvo nad predmetnom zakupa. Zakup daje mogućnost zakupcu da po isteku ugovora vozilo vrati zakupodavcu i/ili obnovi ugovor za izabrano vozilo.

Pojam “zakupnina”: Unapred definisani iznos mesečne naknade koji zakupac plaća zakupodavcu na ime naknade za korišćenje vozila u periodu trajanja ugovora o zakupu.

kontaktirajte nas

Hvala Vam! Vaš upit je prihvaćen. Uskoro ćemo Vas kontaktirati.
Molimo Vas da popunite sva potrebna polja.